Navigace

Obsah

  logo

Res Vitae, zapsaný spolek, Karlovy Vary je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby v Karlovarském kraji

 


Občanské sdružení Res vitae – Krizové centrum

  • Občanské sdružení Res vitae poskytuje pomoc dospělým osobám nalézajících se v životní krizi. Službu zabezpečuje pracovník krizového centra, který pomáhá občanům nalézt řešení jejich problému, zamezit násilí ( i domácímu ) a sebevražednému jednání, a to metodou krizové intervence tváří v tvář

 


Občanské sdružení Res vitae – Linka důvěry

  • Telefonická linka první pomoci za účelem řešení životních krizí je zřízená pro dospělé osoby.
  • linka důvěry: (pracovní dny, 18:00–6:00) 353 588 080, 723 963 356
  • Více informací zde

 


Občanské sdružení Res vitae – Středisko sociální pomoci a služeb, pečovatelská služba

  • Posláním střediska je péče o seniory a zdravotně postižené občany v jejich domácím prostředí a poskytnutí péče rodinám, kde se narodí najednou tři a více dětí. O.s. Res vitae se snaží o zvýšení kvality života zejména seniorů, kteří i při snížené soběstačnosti mohou díky kvalifikované pomoci nadále důstojně žít ve svém přirozeném prostředí.
  • Více informací zde

 


Občanské sdružení Res vitae – Středisko sociální pomoci a služeb, Rodinná poradna

  • Tato služba je určena dospělým lidem řešícím partnerský život a poskytuje pomoc rodinám a partnerům v obtížné životní situaci. Poskytované služby jsou: právní a sociální poradenství, psychoterapie pro rodiny a partnery v obtížné životní situaci.
  • Více informací zde

 

Odkaz na internetové stránky  sdružení Res Vitae:  http://www.resvitae.cz/