Navigace

Obsah

SMS Infokanál

 

Vážení spoluobčané,
  Obec Bražec Vám nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Naší snahou je zajistit dostatečnou informovanost a proto jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). 
 

REGISTRACE :

        REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera BRAZEC mezera CISLOPOPISNE

 

 

Změna souvisejí s přijetím nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je platné od 24. 5. 2016 a přímo účinné od 25. 5. 2018, tzv. GDPR 

Služba je určena pro občany obce Bražec ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně pomocí e-mailu s elektronickým podpisem, datovovou schránkou obce nebo podpisem na obecním úřadě.

Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat:

elektronickým podáním:

  • prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem obec@brazec.cz

  • prostřednictvím datové schránky x7yfetj

osobně v kanceláři oobecního úřadu (písemná žádost, občanský průkaz) na adrese:

        Obecní úřad Bražec

        Bražec 37

        364 71 Bochov

        úřední hodiny :

        Po: 8:00 – 17:00

        St:  8:00 – 17:00

nebo pověřence pro ochranu osobních údajů

Identifikační a kontaktní údaje DPO

• GDPR Služby s.r.o.

• IČO: 28715764

• Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

Martin Došek

e-mail: martin.dosek@gdpr-sluzby.cz

telefon: +420 774 618 251

Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530 nebo Obec Bražec, tel.: +420 353 230 366