Navigace

Obsah

SCHVÁLENÉ DOKUMENTY 

 

  •  Poskytování dotací z rozpočtu obce Bražec

Informace a formuláře ke stažení:   

 

Pravidla pro poskytování dotací

 

Žádost o dotaci

 

 

Vyúčtování dotace    

                                             

 

  •   Prodej bytových domů v majetku obce Bražec

Informace a formuláře ke stažení:  

 

Pravidla pro prodej bytových domů v  majetku  obce Bražec  schválená na 10.zasedání Zastupitelstva   obce   Bražec  dne  14.11.2016  usnesením UZO/10/157/16  a  změny v  pravidlech  schválené  na  15.zasedání  Zastupitelstva   obce  Bražec  dne   5.6.2017  usnesením UZO/15/223/17. 

                     

Vzorová kupní smlouva pro prodej bytových domů  v  majetku obce  Bražec  schválená na 11.zasedání Zastupitelstva obce Bražec  dne 12.12.2016 usnesení UZO/11/171/16 a  změny  v  pravidlech  schválené   na  15.zasedání   Zastupitelstva  obce  Bražec  dne 5.6.2017  usnesením UZO/15/224/17.

 

Vzorový dodatek č.1 Smlouvy kupní  o  poskytnutí slevy z kupní ceny  dle Pravidel pro prodej  bytových  domů a schválený na 25. zasedání Zastupitelstva obce Bražec  dne  25.6.2018  usnesením  UZO/25/371/18.

 

 

 

  • Prodej garáží p.p.č.948 v majetku obce Bražec

Informace a formuláře ke stažení:

 

Vzorová kupní smlouva pro prodej garáží p.p.č.948 v majetku obce Bražec schválená na 15.zasedání Zastupitelstva obce Bražec dne 5.6.2017 usnesením UZO/15/221/17.

 

Žádost o koupi nemovitosti - garáže p.p.č.948

 

 

 

  • Prodej bytových domů v majetku obce Bražec - doprodej RD

Informace a formuláře ke stažení:  

 

Pravidla pro prodej bytových domů ve vlastnictví obce Bražec (zbylé RD, u kterých nájemci neprojevili zájem dům odkoupit a nepodali žádost o odkup domu nebo k 1.9.2018  neodkoupili dům v rámci prvního kola prodeje) schválená Zastupitelstvem obce Bražec na 25. zasedání Zastupitelstva obce Bražec dne 25.6.2018 usnesením UZO/25/373/18

 

Závazné znění SMLOUVY KUPNÍ schválené Zastupitelstvem obce Bražec na 25. zasedání Zastupitelstva obce Bražec dne 25.6.2018 usnesením UZO/25/374/18, a které je přílohou č.1 Pravidel pro prodej bytových domů ve vlastnictví obce Bražec schválených Zastupitelstvem obce Bražec na 25. zasedání Zastupitelstva obce Bražec dne 25.6.2018 usnesením UZO/25/373/18.

 

Žádost o koupi nemovitosti - doprodej RD