Navigace

Obsah

SCHVÁLENÉ DOKUMENTY 

  •  Poskytování dotací z rozpočtu obce Bražec

         Informace a formuláře ke stažení:   

                          Pravidla pro poskytování dotací

                          Žádost o dotaci

                          Vyúčtování dotace                                                 

 

  •   Prodej bytových domů v majetku obce Bražec

          Informace a formuláře ke stažení:  

                          Pravidla pro prodej bytových domů v  majetku  obce Bražec  schválená na 10.zasedání                           Zastupitelstva   obce   Bražec  dne  14.11.2016  usnesením  UZO/10/157/16  a  změny                           v  pravidlech  schválené  na  15.zasedání  Zastupitelstva   obce  Bražec  dne   5.6.2017                           usnesením UZO/15/223/17. 

                     

                          Vzorová kupní smlouva pro prodej bytových domů  v  majetku obce  Bražec  schválená                           na 11.zasedání Zastupitelstva obce Bražec  dne 12.12.2016 usnesení UZO/11/171/16                           a  změny  v  pravidlech  schválené   na  15.zasedání   Zastupitelstva  obce  Bražec  dne                           5.6.2017  usnesením UZO/15/224/17.

 

                          Žádost o koupi nemovitosti - RD

 

  • Prodej garáží p.p.č.948 v majetku obce Braže

        Informace a formuláře ke stažení:

                           Vzorová kupní smlouva pro prodej garáží p.p.č.948 v majetku obce Bražec schválená                            na 15.zasedání Zastupitelstva obce Bražec dne 5.6.2017 usnesením UZO/15/221/17.

 

                           Žádost o koupi nemovitosti - garáže p.p.č.948