Menu
Obec Bražec
Obec Bražec okr. Karlovy Vary

Odpadové hospodářství

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2021 (148.99 kB)

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  BRAŽEC  ZA  ROK  2022 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

PLAST

➢ Umístění: na návsi u točny autobusu a u bytového domu čp.65/66

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

PAPÍR

➢ Úmístění: na návsi u točny autobusu a u bytového domu čp.65/66

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

SKLO

➢ Úmístění: na návsi u točny autobusu a u bytového domu čp.65/66

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

OLEJE  (240l nádoba)

➢ Úmístění: na návsi u točny autobusu

➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

KOVY  (240l nádoba)

Umístění: na návsi u točny autobusu

Co? plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

BIOODPAD: (240l nádoba + kontejner)

Umístění: na návsi u točny autobusu (nádoba) a u parkoviště RD č.p.73 (kontejner)

Co? tráva, seno, obaly od ovoce popřípadě zeleniny

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zaprvé je to bezobalové nakupování, redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá i jeho doprava). Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější. Mezi hlavní problémy spojené s nakládáním s odpady v Karlovarském kraji patří nízký podíl materiálového využívání komunálních odpadů, přetrvávající velké množství černých skládek a nakládání s autovraky. Dalším problémem je nakládání se stavebním odpadem, při kterém zůstávají značné rezervy, zejména pokud jde o nakládání se stavebním odpadem hned při jeho vzniku, a s tím spojené opětovné využití stavebních odpadů ve stavebnictví.                                             K řešení těchto i dalších problémů přispívá zpracovaný Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje pro období 2020 až 2025. Zpracování tohoto dokumentu zajistil a vypracoval v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v návaznosti na schválený Plán odpadového hospodářství České republiky Karlovarský kraj v samostatné působnosti. Hlavním účelem Plánu odpadového hospodářství je napomoci vytvoření funkčního systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji, zaměřeného na předcházení jejich vzniku, omezování množství a nebezpečnosti vznikajících odpadů a na maximální využívání vznikajících odpadů.            

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

45,365221t směsný komunálního odpadu,

1,847723t papírového odpadu a lepenky,

3,967037t plastového odpadu,

3,18188t odpadu ze skla,

0,131t jedlých olejů a tuků,

5,487675t biologicky rozložitelného odpadu.

Při mobilním sběru bylo odevzdáno 73,66t objemného odpadu, 3,58t škváry, strusky a kotelního prachu, 0,005t barev, tiskařských barev, lepidel a pryskyřice, 0,008t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek, 0,667t pneumatik, 0,005t kovů,

Náklady spojené s vývozem a likvidaci směsného komunálního odpadu vyšly na 180 966,-Kč.

Náklady spojené s vývozem tříděného odpadu vyšly na 93 149,- Kč.

Likvidace odpadu z velkoobjemového sběru v obci činila 404 320,- Kč.

Likvidace nebezpečného odpadu v obci činila 29 587,- Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 184 502,- Kč, na odměnách za tříděný odpad

obec obdržela částku ve výši 52 868,55 Kč.

 

 

V Bražci     6.4. 2023

 

                                                                                                     

                                                                                               Marie Ambrosová v. r.

                         starostka obce                             

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mohlo by vás zajímat